در حال حاضر آن ها یک دختر حدود یک ساله بـه اسم طلا حاتمی دارند کـه کمی بعد از تولد دخترش انها بـه طور رسمی باهم ازدواج کردند.از این رو کاربران می توانند بر روی هر رشته ورزشی ای که به آن علاقه دارند… Read More


منبع زومیتسرور به کامپیوترهایی با پایداری و منابع بالا می‌گویند که بتوان از آن‌ها به‌عنوان سیستم سرویس‌دهنده استفاده کرد.سلب‌ مسئولیت: تحریریه‌ی زومیت در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی نقش ند�… Read More